number10 twitter number10 linkedin number10 mail
1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

ALIGNMENT & IMPROVEMENT SERVICES

Johan Cruyff: "Je wordt beter door slechter te worden."

Stilstand is achteruitgang. In een steeds sneller veranderende omgeving is het steeds belangrijker voortdurend de vraag te beantwoorden of we met de juiste dingen bezig zijn, of we ze goed genoeg doen, of we in de juiste richting bewegen en waar verbeteringen mogelijk en noodzakelijk zijn. ICT speelt hierin een onvoorwaardelijke rol.

Business Intelligence: wij bieden u ervaren BI professionals die in elke fase invulling geven aan het proces van het correct verzamelen en registeren uit geselecteerde bronnen van die data, die met de juiste tools zorgen voor de juiste informatie. Met deze infomatie kunnen uiteindelijk de besluiten worden genomen, die leiden tot innovaties of verbeteringen van de prestaties van uw organisatie.

TCO-analyse en -optimalisatie: wij bieden u deskundige ondersteuning bij het vaststellen, analyseren en waar mogelijk verbeteren van uw ICT Total Cost of Ownership. Zowel de zichtbare als de onzichtbare kosten van uw ict-dienstverlening worden op een objectieve manier bepaald. Op basis van benckmarks gaan we samen met u aan de slag met een optimalisatieplan waar mogelijk en noodzakelijk.

KPI's en dashboarding: wij bieden u deskundige ondersteuning bij het vaststellen, analyseren en waar mogelijk verbeteren van uw ICT-gerelateerde Key Performance Indicatoren, zowel operationeel als strategisch. Meten is weten, maar het interpreteren en begrijpen van waarden en verhoudingen is nog veel belangrijker. Wij adviseren en begeleiden u dan ook op het gebied van het visualiseren en implementeren van de dashboards.

Monitoring: wij bieden u de juiste ondersteuning op het gebied van toolselectie, implementatie en inrichting van het monitoring proces, waardoor er realtime informatie beschikbaar is over de prestaties en de uptime van uw ICT-infrastructuur. De onvoorwaardelijke afhankelijkheid van de technische voorzieningen vereist adequate stuur- en verantwoordingsinformatie, met name steeds meer proactief.