number10 twitter number10 linkedin number10 mail
1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

BUSINESS CONTINUITY SERVICES

Johan Cruyff: "Je kunt de punten beter in het begin verliezen dan aan het eind tekortkomen."

Business Continuity Management is het geheel aan activiteiten dat er op is gericht de continuïteit van de organisatie te waarborgen. Binnen ICT-kaders dienen we te zorgen voor de planmatige borging en de uitwijk van alle business-kritieke systemen

Informatiebeveiliging: op basis van een risico-analyse, een validatie van de directe en indirecte schade ontwerpen wij de set van maatregelen die de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid van uw informatie dient te garanderen. Uiteraard begeleiden wij u in een eventuele ISO27001 certificering.

IT Governance: hoe verlopen de besluitvormingsprocessen op het gebied van ICT, hoe worden de besluiten genomen en uitgevoerd en hoe wordt uiteindelijk het hele proces gemeten en gecontroleerd? Wij analyseren de huidige situatie en begeleiden u naar het gewenste dan wel wettelijk voorgeschreven governance model.

Compliance: dient uw organisatie te voldoen aan een wettelijk kader, zoals bijvoorbeeld SOX, ISAE of COBIT? Wij maken voor uw organisatie een plan van aanpak op maat en zorgen ervoor, dat uw ICT-domein aan de juiste eisen op het gebied van compliance meetbaar en controleerbaar voldoet.

IT Risk management: wij identificeren, analyseren en beoordelen de ICT-gerelateerde risico's en de ingerichte beheersingsmaatregelen; wij ontwerpen en implementeren verbeterplannen; het belangrijkste is echter dat wij een continu proces van meten, controleren en rapporteren inrichten waardoor ICT Risk Management strategisch in het beleid zal worden ingebed.