number10 twitter number10 linkedin number10 mail
1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

BUSINESS DEVELOPMENT SERVICES

Johan Cruyff: "Je moet schieten, anders kun je niet scoren."

Business development staat voor een resultaatgerichte ontwikkeling en positionering van nieuwe producten, oplossingen en nieuwe markten. Van verkenning tot een pragmatische salesaanpak. Alles in de richting van het beoogde resultaat.

Sales- en business-development-as-a-service: wij bieden u op basis van een combinatie van een flatfee en split-marge afspraken een professionele en ervaren salesfunctie, als vervanging wegens ziekte, voor de lancering van een specifiek product, voor de ontginning van een nieuwe markt of als overbrugging voor de invulling van een vacature. Hierdoor kunt u focussen op de normale bedrijfsvoering en optimaal gebruik maken van ons netwerk.

Co-creation, co-makership en partnership: een combinatie van kennis, kunde, oplossingen, techniek, ervaringen en inzichten leidt in een maximale samenwerking en commitment aantoonbaar tot gezamenlijke nieuwe concepten en producten. Wij kiezen in dit kader voor een gemeenschappelijke investering van middelen en mensen en zorgen voor een gezamenlijke lancering in de markt: 1+1=3!

Research: u heeft een fantastisch idee, maar weet nog onvoldoende of het ict-technisch kan worden gerealiseerd. Wij bieden u een denktank en een onderzoeksgroep van enthousiaste studenten, die uw idee op technische realiseerbaarheid toetsen en een realisatie-advies geven.

Markt- en haalbaarheidsonderzoek: u heeft een fantastisch idee, maar weet nog onvoldoende of uw klanten of de markt al bereid zijn dit te adopteren. Wij bieden u een denktank en een onderzoeksgroep van enthousiaste studenten, die uw idee markttechnisch op realiseerbaarheid toetsen en een go-to-market advies geven.