number10 twitter number10 linkedin number10 mail
1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

CONSULTING SERVICES

Johan Cruyff: "Je ervaringen van gisteren zijn je doel van morgen."

Consulting staat voor een professioneel advies of professionele ondersteuning, vanuit een absolute meerwaarde op basis van expertise en ervaring, met als doel het oplossen van een probleem, het verbeteren van de prestatie of het innoveren van produkt of proces.

Strategisch advies en klankbord: wij bieden u de ontbrekende schakel op boardroomniveau, die het vraagstuk vanuit zijn of haar ict-expertise analyseert en waardeert en een gewogen advies geeft over het te maken oplossings- en keuzetraject.

Training: het vaststellen van de behoefte aan kennis en kunde en het vormgeven en uitvoeren van het traject, waarin de overdracht, de verwerking en de toepassing van de kennis en kunde op basis van een passende didaktische aanpak wordt gerealiseerd.

Roadmapping: op operationeel, taktisch en strategisch niveau maken we een foto van de huidige en de toekomstig gewenste inrichting van de ict-infrastructuur, de processen en de organisatie. De weg van A naar B kent meerdere scenario's, waarvan we er samen één definiëren: uw roadmap.

Blueprinting: wij bieden u een gedetailleerde analyse van de ict-infrastructuur, de processen en de organisatie in haar samenhang; welke knelpunten, risico's, verbetermogelijkeden en quickwins zijn er en hoe gaan we dit gestructureerd aanpakken?