number10 twitter number10 linkedin number10 mail
1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

COUNCELING, MEDIATION & LEGAL SERVICES

Johan Cruyff: "Het is veel makkelijker om goed te spelen dan om te voorkomen dat je slecht speelt."

Er zijn in principe geen problemen. Er zijn wel veel probleemhebbers. Wij bieden deskundige inzet bij het voorkomen en oplossen van conflicten en problemen, voor alle partijen acceptabel. Voorkomen is nog steeds beter dan genezen.

Management en analyse van contracten en service level agreements: onduidelijke formuleringen en onvoldoende gedefinieerde doelstellingen en voorwaarden zorgen te vaak voor situaties waarin niet aan verwachtingen wordt voldaan en relaties tegenover elkaar komen te staan. Wij zorgen onafhankelijk en objectief voor duidelijkheid en een gezamenlijke road ahead.

IT-Transitieprojecten: aan alle samenwerking komt een keer een einde. Wij bieden een onafhankelijke en ervaren regisseur die erop toe ziet, dat de nieuwe en de oude partij voor een professionele overdracht van assets, kennis en services en de gewenste nieuwe invulling zorgen. No-nonsense, zonder emotie, binnen de afgesproken kaders van kwaliteit, budget en tijd.

ICT-, privacy- en intellectueel eigendomsrecht: nieuwe en complexe rechtsgebieden. De digitale wereld zorgt voor nieuwe rechtsvraagstukken op het gebied van privacy, eigendom, internet, cloud, identiteit, contracten en computercriminaliteit. Op basis van objectieve vaststelling bieden wij de juiste expertise en invulling.

ICT-Mediation: een sterke regisseur, die alle partijen begeleidt om te komen tot een optimale en duurzame oplossing van het conflict. Geen tegengestelde standpunten en argumenten, maar het onderzoeken en wegen van wederzijdse belangen, net als resultaat een voor alle partijen acceptabele oplossing die er voor zorgt dat de relatie in stand kan blijven.