number10 twitter number10 linkedin number10 mail
1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

TRANSITION & INNOVATION SERVICES

Johan Cruyff: "Als je goede informatie hebt, is de kans dat je goede beslissingen maakt vrij groot."

Transitie en innovatie staan voor structurele veranderingen: een nieuwe technologie, nieuwe processen, een nieuw business- en verdienmodel en mogelijk zelfs een nieuwe organisatie.

Change management: een ervaren regisseur met focus, die de gewenste verandering van structuur, cultuur, werkwijze of technologie succesvol begeleidt en afrondt, met oog voor alle weerstand en risico's.

Business innovation: hoe zetten we ICT niet alleen in als instrument om efficieny te vergroten, maar vooral ook om effectief nieuwe business- en verdienmodellen te ontwikkelen? Het gebruik van een Business Canvas Model structureert dit proces.

Internet of Things:  in het internet van dingen worden mensen, machines, auto's, huizen en wearables aan elkaar gekoppeld, waardoor er grote hoeveelheden nieuwe data en processen ontstaan. Wat kan het internet-of-things voor uw organisatie betekenen en hoe pakken we dit gecontroleerd aan?

Big Datahet digitale goud? Steeds meer sensoren leveren steeds meer data op. De wereld van de social media groeit enorm en alle data worden in exploderende dataverzamelingen bewaart. Big Data specialisten leggen op maat de juiste verbanden, analyseren trends en fenomenen en vertalen deze in meerwaarde voor uw business.